Om oss

INGET JOBB ÄR FÖR LITET

Om ossSOLLEFTEÅ BYGG & RENOVERING STARTADES AV ANDERS STRÖMQVIST ÅR 2006.För närvarande sysselsätter firman ett 15-tal personer, bland annat yrkesutbildade snickare, betongarbetare och grovarbetare - alla med gedigen yrkeserfarenhet från stora och små byggen.


Vi tar på oss allt från listning av ett rum och dörrjusteringar till nybyggnationer av hus eller takbyten.


I april 2018 gick våra grävmaskinister diplomutbildning i Små Avlopp för att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa privatpersoner med hela processen i att bygga en ny enskild avloppsanläggning. På FANN kan du läsa mer om hur vi arbetar med Små Avlopp.


  • Reparation av vattenskador
  • Renoveringsarbeten
  • Ny-, om- och tillbyggnader
  • Dräneringar
  • Isolering med lösull
  • Mindre markarbeten
  • Rivningar
  • Projektering och utförande av Små Avlopp
Artikel ur höstnumret 2021 av Botebladet (Boteå-bygdens lokaltidning)
Rivning av brandskadat garage
Rivning av brandskadat garage
Akut grävning i Långsele
Gruskörning Björnlandshöjden
AAA innebär högsta kreditvärdighet - något att vara stolt över!
Lyft av limträbalkar vid ett maskinhallsbygge i Hjärtnäs
Inomhusjobb för grävaren
Uppsättning graffitimålningar Nyfiket, Hullstagård
Lekställningsmontering Lillänget
Provmontering grind
Gjutarlaget redo
Nybyggd ramp i Graninge
Ny trappa åt Solatum

BILDER FRÅN

VERKSAMHETEN


Här kommer lite smakprov på bilder som vi fått in från våra medarbetare. Det kan gälla allt från stort till smått, från ett färdigställt dörrbyte till en vattenskada som upptäckts under en renovering eller ett intressant föremål som hittats vid en rivning.